Kontaktné informácie

Kontaktné údaje

Autofólie Vráble,  s r.o.
Horný Ohaj 244
952 01 Vráble
Slovensko

Fakturačné údaje
Obchodné meno: Autofólie Vráble,  s r.o.
Sídlo spoločnosti: Horný Ohaj 244, 952 01 Vráble 

IČO: 50 137 972
DIČ: 21 20 189 654
IČ DPH: SK2120189654

Obvodný úrad v  Nitre
Obchodný register: 2/Re/79/2016 vložka č: 40031/N oddiel: Sro
Číslo živnostenského registra: 430-48308

Bankové spojenie
Peňažný ústav: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 4022812905/7500
IBAN: SK08 7500 0000 0040 2281 2905
BIC/SWIFT: CEKOSKBX

Kontakty
Tel.: +421 917 628 501
Fax: +421 910 548 784
E-mail: marcelhoppan@gmail.com

Kamenná prevádzka
Horný Ohaj 244
952 01 Vráble
Slovensko

Zodpovedný vedúci: Marcel Hoppan

Otváracie hodiny:
Pondelok - Piatok: 8:00 – 17:00
Sobota: 8:00 – 12:00
Nedeľa: zatvorene
obedňajšia prestávka: 12:00 – 13:00

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) – Inšpektorát SOI pre Nitrianky kraj
PO BOX 49A, Staničná 9, 950 50 Nitra 1  
Odbor výkonu dozoru

Tel: tel. č.: 037/7720 001, 037/7720 034
E-mail: nr@soi.sk