Zálohová platba

Po objednaní autopoťahov a upresnení typu sedadiel, opierok, airbagov či iných doplnkov je kupujúci povinný vopred uhradiť zálohovú platbu vo výške 50% z celkovej ceny nákupu. Pre túto platbu bude kupujúcemu vystavená zálohová faktúra. Pomprijatí uvedenej platby bude objednaný tovar postúpený do výroby.
Toto pravidlo je definované na základe predaja na mieru šitých autopoťahov, ktoré sú v prípade nevyzdvinutia nepredajné.